Informationer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.

Blixen Klub Hvidovre er lukket for tilgang af flere medlemmer.

Vi er nu 116 medlemmer og har derfor åbnet for tilmelding til en venteliste.

Tryk på “Skriv mig på ventelisten”, på forsiden, hvis du vil tilmeldes ventelisten og du ledes til Nemtilmeld, hvor du kan tilmelde dig.

Du skal opgive navn, adresse, tlf.nr samt mailadresse. Desuden skal du angive at du har orienteret dig i vores privatpolitik (GDPR).

Det kan du være med til – hvis du har lyst. Bestyrelsen sørger for koordinering og annoncering på hjemmesiden. Kontakt os via forsiden, så vil enten Formanden eller de arrangement ansvarlige eller en af os andre i bestyrelsen vende tilbage til dig.

Alle er velkomne til at komme med forslag til foredragsholdere eller steder, der kunne være interessant at besøge.

Måske kender du en, som kan holde et spændende indlæg på et møde? Måske kan du selv gøre det?

Foredragsholderne modtager ikke honorar; men klapsalver, et varmt håndtryk og en erkendelighedsgave.

Vores arrangementer er begrænset til medlemmer og er ikke offentligt tilgængelige. Derfor vil du få en invitation til møder og aktiviteter, hvoraf det vil fremgå, hvad du skal gøre.

Vi anvender tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’. Du trykker på knappen og sendes til betaling.

Ved tilmelding betaler du minimum 30 kr. til forplejning på mødet.

Invitationsmail til et møde vil oftest blive sendt, så du modtager den ugen før mødet. Dvs. du har cirka 4-5 dage til at svare ja eller nej til invitationen.

Efter tidsfristen genereres en deltagerliste til forplejningsgruppen, så den kan planlægge indkøb og stoleopstilling.

For større arrangementer og udflugter kan der være andre tidsfrister, adgangsbegrænsning og et gebyr afhængig af udgifter i forbindelse med arrangementet.

Hvis du er tilmeldt og ikke kan komme, vil det være fint med et afbud.

Til foredrag afholdt i Strungesalen, Kulturhus Risbjerggaard kan max. ca. 100 deltage. I samtalesaloner og andre møder møder kan max. 60 deltage. Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Til udflugter o.lign. kan der være et lavere max antal afhængig af praktiske forhold.

Almindelige tirsdagsmøder: Du melder afbud ved at sende en SMS til 26188835. Du får ikke tilmeldingsgebyret retur, men giver pladsen til en anden.

Større arrangementer eller udflugter: Du vil kunne få dine penge retur til din konto, hvis du afmelder dig inden tilmeldingsfristens udløb. Afmeldingen sker til Tine Halse.

Bliver du forhindret på dagen for en udflugt, vil arrangøren blive glad for en besked (tlf eller sms), så hele gruppen ikke venter forgæves.

En interessegruppe er et antal kvinder, der deler interesse for et bestemt emne, det kan være en gå-gruppe, en strikke-gruppe, en læse-gruppe eller hvad som helst.

Alle medlemmer kan starte en gruppe, eller tilmelde sig en gruppe. Grupperne er selvstyrende og vælger selv struktur, mødefrekvens, antal medlemmer osv.

Vi skal nok være behjælpelige med opstart.

Blixen Klub Hvidovre Vision: Grobund for fællesskaber.

Blixen Klub Hvidovre Mission: Gennem fælles oplevelser, foredrag, udflugter og samtaler får kvinderne mulighed for at danne netværk både privat og gennem interessegrupper i Blixen Klub regi.

Blixen Klub Hvidovre ønsker at være alle medlemmernes klub – vi har en målsætning om at rumme aktive, selvhjulpne og nysgerrige kvinder 60+. Målet er, at alle skal føle sig godt tilpas, trygge og glade i hinandens selskab.

Men vi sætter også nogle krav til hinanden – og også krav om at tage medansvar og medejerskab!

Medlemskab af Blixen Klub Hvidovre koster 250 kr. årligt, kontingentperioden går fra 1. september til 31. august.

Kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling i september måned.

Der kan være udgifter forbundet med arrangementer. Dette vil i så fald fremgå af invitation og opslag her på siden.

Der er ikke angivet noget sted

Kontakt os

Du er velkommen til at skrive til Blixen Klub ved at benytte den følgende formular. Når du sender formularen godkender du samtidig Blixen Klub's privatlivs-politik, som du kan finde her på websiden. Det er en forudsætning for, at vi kan registrere din henvendelse og vende tilbage til dig. Du vil høre fra os snarest muligt.

Google reCaptcha: Invalid site key.